OGOLNE WARUNKI TRANSTERRA

Transterra Polska Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-402, przy ul.Ciołka 12 lok.307-309 zarajestrowana na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000225060, Ogólne Warunki Współpracy zwane są "Transterra General Trading Conditions"

Pobierz ‘TRT General Trading Conditions'